IT teisė

CV

Mykolo Romerio universiteto Verslo ir medijų mokyklos profesorius, teisės mokslų daktaras.
Daugiau kaip 35 mokslinių straipsnių, 4 vadovėlių ir mokomųjų-metodinių leidinių, 2 mokslo monografijų autorius/bendraautorius.
Pagrindinės tyrimų sritys: elektroninio verslo teisė, elektroniniai nusikaltimai, asmens duomenų teisinė apsauga, kibernetinis saugumas.
Prof. Darius ŠTITILIS
Mykolas Romeris University, Business and Media School, Prof. (Soc. Sci., law), Doctor.
Author/co-author of more than 35 scientific articles, 4 manual books and teachning methodological issues, 2 scientific monography.
The main research areas: electronic business law, cybercrime, personal data protection, cybersecurity.