IT teisė

Metodinė medžiaga

VADOVĖLIAI / METODINIAI LEIDINIAI:

  1. Vadovėlis “Interneto ir technologijų teisė”, 2015 (rengiamas leidybai)
  2. Štitilis D. Elektroniniai nusikaltimai: metodinė priemonė. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011. – 157 p.;
  3. Kiškis M., Petrauskas R., Rotomskis I., Štitilis D. Teisės informatika ir informatikos teisė: vadovėlis. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, 2006. – 268 p.;
  4. Civilka M., Lamanauskas T., Sauliūnas D., Štitilis D., Toliušis S. Informacinių technologijų teisė. – Vilnius, NVO teisės institutas, 2004;
  5. Petrauskas R., Štitilis D. Kompiuteriniai nusikaltimai ir jų prevencija. – LTU, 2000;
  6. Čėsna R., Štitilis D. Kompiuterinės informacijos ir elektroninių dokumentų apsauga viešajame administravime. – LTU, 2000.