IT teisė

Publikacijos

PASTARŲJŲ METŲ PUBLIKACIJOS/LEIDINIAI:

 1. Štitilis D., Laurinaitis M. Legal regulation of the use of dashboard cameras: Aspects of privacy protection // Computer Law & Security Review, 2016, No. 32, p. 316-327.
 2. Jankauskienė D., Mikulskienė B., Žilėnienė B., Skaržauskienė A., Štitilis D., Rotomskienė R., Štaras K. ir kt. E.sveikatos plėtros integruotos transformacijos: suinteresuotųjų pusių tinklo perspektyva. – Monografija, Mykolo Romerio universitetas, 2015, 525 psl.
 3. Štitilis D., Klišauskas V. Aspects of cybersecurity: the case of legal regulation in Lithuania // Journal of Security and Sustainability issues, 2015 September, Volume 5, Number 1. ISSN 2029-7017 print/ISSN 2029-7025 online. P. 47-59
 4. Skarzauskiene A., Stitilis D., Maciuliene M., Parazinskaite G., Tvaronaviciene A. Online Community Projects in Lithuania: Cybersecurity Perspective // Proceedings of the International Conference on Analytics Driven Soluitons. IBM Centre for Business Analytics and Performance at the Telfer School of Management. University of Ottawa, Canada. 29-30 Semtember 2014. P. 93-101.
 5. Štitilis D. Elektroninis sveikatos įrašas ir teisinė aplinka: esama situacija ir problemos // Sveikatos politika ir valdymas, 2014, Nr. 1(6). P. 63-79.
 6. Stitilis D., Malinauskaite I. Compliance with basic data protection principles in cloud computing: the aspect of contractual relations with end-users // EJLT European Journal of Law and Technology, 2014, No. 1.
 7. Stitilis D., Klisauskas V. Pecularities of legal regulation of cybersecurity in National Laws of Lithuania, Russia and the USA: cybersecurity strategies // Matters of Russian and International Law, ISSN 2222-5129, 2013, No 7-8, p. 80-100.
 8. Štitilis D. Kibernetinio saugumo teisinis reguliavimas: kibernetinio saugumo strategijos // Socialinės technologijos, 2013, 3(1), p. 189-207.
 9. Stitilis D., Klisauskas V. Criminalization of dangerous acts in cyberspace in criminal codes of Lithuania and Russia: comparative aspects // Matters of Russian and International Law, ISSN 2222-5129, 2013, No 3, p. 126-169.
 10. Štitilis D., Klišauskas V. Elektroninės informacijos saugos reglamentavimas Lietuvoje ir Rusijoje: lyginamieji aspektai // Socialinės technologijos, 2012, Nr. 2(2), p. 441-455.
 11. Štitilis D., Gutauskas V., Malinauskaite I. Asmens duomenų apsaugos virtualiuose socialiniuose tinkluose teisinė apsauga // „Societal Innovations for Global Growth“, 2012, No. 1(1), ISSN 2335-2450 (online) , p. 288-308.
 12. Kolektyvinė mokslo monografija Štitilis D., Pakutinskas P., Laurinaitis M., Dauparaitė I. “Tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje: socialiniai, elektroninio verslo ir teisinio reguliavimo aspektai“, Vilnius, 2011. ISBN 978-9955-19-374-6, 510 psl.
 13. Štitilis D., Pakutinskas P., Dauparaitė I., Laurinaitis M. Teisinė aplinka siekiant išvengti tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje: JAV ir Lietuvos teisės aktų lyginamoji analizė // Socialinės technologijos, 2011, Nr. 1(1); p. 68-80.
 14. Štitilis D., Pakutinskas P., Dauparaitė I., Laurinaitis M. Preconditions for legal Regulation of Personal Identity in Cyberspace // Jurisprudencija, 2011, Nr. 18(2), p. 703-724.
 15. Štitilis D., ir kt. Tapatybės vagystės elektroninėje erdvėje kriminalizavimas: lyginamieji aspektai // Socialinių mokslų studijos, 2011, 3(1), p. 153-171.
 16. Štitilis D., Rotomskis I. A Model for Resolving Consumer Disputes in Electronic Commerce in Lithuania // Intellectual Economics, 2010, No. 1(7), p. 55-62.
 17. Štitilis D., Laurinaitis M. Tapatybės vagystė elektroninėje erdvėje // Informacijos mokslai, 2009, Nr. 50. P. 239-247.
 18. Rotomskis I., Štitilis D. Ginčų su vartotojais sprendimas elektroninėje komercijoje // Informacijos mokslai, 2009, Nr. 50. P. 233-239.
 19. Štitilis D., Laurinaitis M. IP telefonija – iššūkis elektroninių ryšių kontrolės, siekiant ištirti nusikaltimus, teisiniam reguliavimui // Socialinių mokslų studijos, 2009, Nr. 1(1). P. 205-221.
 20. Štitilis D., Laurinaitis M. Alternative Payment Systems: Lithuanian Outlook // Intellectual Economy, 2008, No. 2(4). P. 43-51;
 21. Rotomskis I., Štitilis D. Elektroninės komercijos apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu // Informacijos mokslai, 2007, Nr. 42-43. P. 84-91;
 22. Rotomskis I., Štitilis D. Nauji mokestiniai santykiai elektroninėje komercijoje // Intelektinė ekonomika, 2007, Nr. 1. P. 64-73;
 23. Petrauskas R., Stitilis D. Monitoring Electronic Communications: Privacy Issues. – Monitoring, Supervision and Information Technology. Proceedings of the first international seminar of the Legal Framework for the Information Society (LEFIS) on Monitoring, Supervision and Information Technology. Rotterdam, 2006. P. 5-20;
 24. Štitilis D., Paškauskas Ž. Valstybės elektroninės informacijos saugos strategija – vienas iš pagrindinių elektroninės informacijos saugos reguliavimo instrumentų: lyginamoji analizė // Jurisprudencija, 2007, Nr. 2(92). P. 37-46;
 25. Stitilis D., Petrauskas R., Rotomskis I. Implementation of public e-services for immovable property contracts in Lithuania // Digital Evidence Law Journal (incorporating the E-Signature Law journal), 2006, Vol. 3, No. 2. P. 95-101;
 26. Kiškis M., Petrauskas R., Rotomskis I., Štitilis D. Teisės informatika ir informatikos teisė: vadovėlis. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidybos centras, 2006. – 268 p.;
 27. Petrauskas R., Štitilis D., Rotomskis I. Special Features of the New VAT Scheme in Electronic Commerce. Proceedings of the 9th International Symposium on Legal Informatics. Vienna, 2006;
 28. Štitilis D. Rengiamasi įgyvendinti duomenų saugojimo elektroninių ryšių sektoriuje direktyvą // 2006-12-07. http://www.info.lt/index.phppagenaujienos&viewnaujiena&id91182;
 29. Štitilis D. Privataus gyvenimo elektroniniuose ryšiuose ribojimas nusikaltimų tyrimo tikslais // Jurisprudencija, 2006, Nr. 9(87). P. 69-76;
 30. Štitilis D., Petrauskas R., Rotomskis I. The Implementation of Public E-services for Immovable Property Contracts in Lithuania: Legal Aspects // Journal of International Commercial Law and Technology. 2006, Vol. 1, Issue 2. http://www.jiclt.com/index.php/JICLT. P. 80-83;
 31. Petrauskas R., Štitilis D., Rotomskis I., Paškauskas Z. International Legislative Regulation Provisions Concerning the Security of Information Systems and Information. Implementation of the Provisions in Lithuania. – Databases and Information Systems: Seventh International Baltic Conference on Databases and Information Systems. Communications, Materials of Doctoral Consortium. Vilnius, Technika, 2006. P. 219-227;
 32. Štitilis D., Petrauskas R., Rotomskis I. The Implementation of Public E-services for Immovable Property Contracts in Lithuania: Legal Aspects. – Legal, privacy and security issues in information technology. Volume 2. Complex Nr. 4/2006. P. 305-311;
 33. Štitilis D. Darbuotojų privatumas elektroninėje darbo vietoje // C’T Kompiuterinių technologijų žurnalas. 2006 m. balandis. P. 18-19;
 34. Štitilis D. ir kt. Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje: 2004 m. apžvalga. – Eugrimas, 2005. P. 15-22 (Teisė į privataus gyvenimo gerbimą);
 35. Štitilis D. Elektroninių ryšių kontrolės nusikaltimų tyrimo tikslais teisiniai aspektai // Informacijos mokslai, 2005, Nr. 34. P. 103-110;
 36. Štitilis D., Krikščiūnas R., Petrauskas R. Kai kurie Konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų proceso teisės skirsnio įgyvendinimo Lietuvoje aspektai // Jurisprudencija, 2005, Nr. 67(59). P. 20-28;
 37. Civilka M., Lamanauskas T., Sauliūnas D., Štitilis D., Toliušis S. Informacinių technologijų teisė. – Vilnius, NVO teisės institutas, 2004;
 38. Kiškis M., Petrauskas R., Štitilis D. Multilateral Protection of Intellectual Property in the Information Society Context // Information technology and law (Legal informatization – 2004). Minsk: NCPI, 2004. P. 125-131;
 39. Štitilis D., Krikščiūnas R. Some tactical peculiarities of computer crimes. – Aktualnije voprosi teoriji i praktiki raskritija, rasledovadija i preduprezdenija prestuplenij, Tula, 2004. P. 202-208.